dimanche 3 janvier 2016

Sứ Điệp - Tổng Lãnh Thiên ThầnKhi tư tưởng nâng cao, tất cả nguôi dịu

Thiên Thần RaphaëlThiên Thần Gabriel

Nền Giáo Dục của Thiên Thần Gabriel
ngày 06 tháng 12 năm 2014

24.11.2014 – Thiên Thần Gabriel
Sứ điệp này là cho toàn thể, người tín ngưỡng và người vô tín ngưỡng.
Nó là cái cuối mở đầu cuộc sa ngã dưới nước.*


Đây là lời tiên tri
Sẽ chẳng có dứt mà ngừng nước chảy
Sẽ chẳng có dứt mà nước lũ trút không dừng
Sẽ chẳng có dứt mà lửa cháy âm ỷ và bao phủ núi, rừng, nơi trú ẩn.
Sẽ chẳng có dứt mà ảo nhật thiêu cháy tất thẩy
Và bàn tay con người là nguồn gốc của mọi sự.

Sẽ chẳng có dứt mà thời tiết chuyển thành chì
Mà hỏa lực không ngừng nuốt chửng nhà cửa và con người
Chỗ thì lửa, chỗ thì nước, chỗ thì gió, chỗ thì động đất
Và khi sẽ không phải là trái đất, thì là con người sẽ hành phạt lên người anh em của mình, tước lấy tài sản sau rốt của họ : sinh nhai của họ.

Sẽ chẳng có dứt mà thế gian sụp đổ để tạo ra một cái mới.
Sẽ chẳng có dứt mà kẻ mạnh tấn công người yếu và hà hiếp cả mạng sống.

Thế gian đã bị tác hại đến tột độ kinh dị mà ngay cả Chúng Ta các Thiên Thần không dung thứ nữa.
Kế Hoạch được viết ra để cho tất cả chấm dứt : nỗi kinh dị quá khứ hiện tại và tương lai.

Chúng Ta đang được tập hợp, Toàn Thể, tại Cổng của các Thượng Đế : Hành Lang của Thời Gian, cuộc Thay Đổi. Và chỉ những người mà Chúng Ta tiếp nhận đã hoàn tất công việc thiêng liêng của họ trên Địa Cầu : họ sẽ được giải thoát khỏi mọi xấu xa và ô uế.

Thế gian thay đổi trong một cuộc ẩu đả của chiến tranh, dối trá, phản bội, tủi nhục, đau khổ phũ phàng. Điều tệ hại nhất là điều làm tổn thương đến trẻ em, đến người không tự vệ, đến phụ nữ vốn là chiến lợi phẩm.
Không gì đã thay đổi trên Địa Cầu suốt 2000 năm qua. Đây được viết ra. Chúng Ta đặt dấu chấm hết và đây là trong viễn tưởng kinh dị mà Chúng Ta các Thiên Thần và Thánh Đoàn Hành Tinh, Đức Chúa và Chân Sư vây quanh Christ trong Hành Khúc không ngừng của Ngài hướng về sự Bình An của các Thế Gian, Chúng Ta ngăn cản thời gian tàn sát để bước vào Thời Gian Mới.
Người tín ngưỡng và người vô tín ngưỡng, các bạn đều sẽ trải nghiệm những gì được viết ra.
Các bạn sẽ hành trình ngang qua lửa, nước, cơn khát và cơn đói, sự bùng nổ của Địa Cầu cùng các chiến tranh và một thời gian chỉ cần đến : một con Trăng.

Chúng Ta đã lặp đi lặp lại nhiều mà các bạn tất cả đều biết nơi nào Địa Cầu đang đi đến, thế giới này đang đi về đâu, đâu là linh hồn của con người, đâu là ngục giới.
Tại lối vào của Hành Lang : cổng của ngục giới : đêm tối đau khổ đời đời, sự bắt đầu lại trong vật chất man rợ nơi mà Luật của kẻ mạnh hơn vượt trội công đạo, một thế gian theo đuổi tìm kiếm bất tận.

Tại lối vào của Hành Lang : cổng duy nhất dẫn đến Tương Lai với Chúng Ta, các Thiên Thần và các Chân Sư của Thánh Đoàn Hành Tinh, vây quanh Christ.
Tại Cổng này, Chúng Ta đang chiếm giữ. Quy Luật được viết ra cho toàn thể và Chúng Ta nhìn thấy ai đang có ánh sáng trên trán và có thể bước vào, và người nào là tăm tối và đã phải dừng lại trong hành trình của y. Y đang ở tại cổng của đêm tối quỷ quái.

Nay mai khi con người sẽ đếm con người, sau khi con Trăng Phán Xét, sẽ chỉ có trên Địa Cầu một phần nhỏ của nhân loại mà sẽ phải học lại cuộc sống mới trong đống tro tàn của thời trước.

Các hạt giống đã nảy mầm sẽ được gieo cẩn thận trong đất và sẽ cho ra những vườn cây ăn quả : lao công của mỗi người sẽ góp phần vào cuộc Đổi Mới.
Không ai sẽ bị lãng quên và Định Luật Bác Ái, sau khi một thời gian tranh đấu để tháo gỡ những gai gốc cuối cùng, sẽ giành chiến thắng mọi điều bất hạnh quá khứ hiện tại và tương lai.

Các bạn sẽ không vượt qua con Trăng tới mà không có sự Phán Xét của Thượng Đế.
Và người nào nếu sẽ thách thức điều này thì sẽ không có quyền Tương Lai.
Người tốt lành và người Chân Chính đã thấu hiểu từ lâu.
Chúng Ta bị thất vọng về thái độ của con người và triệu về Chúng Ta tất cả những ai đã trung thành với Chúng Ta.
Tất cả những ai, vì một đột phát Thương Yêu, mà sẽ nhận thức Chúng Ta, Chúng Ta sẽ tiếp đón họ.
Sẽ tùy thuộc vào các bạn để tiến một bước về hướng Chúng Ta.
Chúng Ta đã phù trợ các bạn suốt bấy lâu nay song các bạn không hề biết hành sự bên cạnh Chúng Ta.
Giờ đây, đây là ngày cuối để các bạn kết hợp với Chúng Ta mãi mãi.

Những gì được hứa với những người tín ngưỡng có đức tin vào Chúng Ta, các Bản Thể Thiêng Liêng đang Cai Trị thế gian,
Đ là cuộc Sống thiêng liêng vĩnh cửu
Cuộc Sống dưới Quy Luật thiêng liêng
Cuộc Sống Thương YêuHạn
Sự Bình An
Sự Hợp Nhất
Nguồn Vinh Quang của Toàn Thể.

Đến đây chấm dứt thông điệp cuối cùng của Ta trước khi cuộc Phán Xét.
Ta sẽ ngỏ lời với các bạn sau khi con Trăng đã qua.

Chúng Ta đã nói nhiều. Con người đã không lắng nghe.
Chúng Ta đang bước vào trong thời gian Phán Xét. Sau đó, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với toàn thể, bởi vì Định Luật Bác Ái sẽ được ứng dụng thẳng thắn.


*cuộc sa ngã dưới nước : đêm tối không dò thấu… một cuộc sống khác cách thật xa Tương Lai của Địa Cầu. Điều này sẽ đáp ứng đủ cho lý trí của họ. Tìm kiếm hình ảnh là tìm kiếm chân lý.
Thiên Thần Gabriel – SL, 24.11.2014
Phần mở đầu ngày 30 tháng 11 năm 2014
Thiên Thần Gabriel

Chúng ta sẽ hành văn mỗi ngày, vào cùng giờ, mang lại Tình Thương và niềm an ủi đến thế gian.
Con người được cảnh báo. Con người biết.
Chúng ta đang bước vào trong sự hoàn thành Thiên Cơ thiêng liêng : các hành động trong cái Mới.
Thông điệp của Ta nhằm mục đích hỗ trợ cho thông điệp của Chân Sư St Germain và giúp con người tương trợ lẫn nhau.
Sẽ không có sự gián đoạn với cuộc Thay Đổi và những Lời Khuyên Bảo của Chúng Ta trở nên những Mệnh Lệnh.
Không c giải pháp nào cho tình huống thế gian, cho việc cải thiện cuộc sống trên Địa Cầu nếu thiếu sự Tham Dự của Chúng Ta, thiếu sự trợ giúp của Chúng Ta, thiếu sự thần phục thuần khiết và giản dị với các Định Luật Vũ Trụ, và thứ nhất là Định Luật Bác Ái Vô Tận từ đó mang lại Định Luật Hợp Nhất và sự Bình An trên Địa Cầu.

Ta không đến để lặp lại những gì các Chân Sư của Thánh Đoàn Hành Tinh rao giảng, song khích lệ thúc đẩy các bạn với Tình Thương để DÁM đương đầu với cái Mới, để khắc phục mâu thuẫn hiển nhiên của cuộc sống : những luật pháp của con người, những trách nhiệm vật chất, những gánh nặng của con người không thuộc về dưới Định Luật thiêng liêng.
Ta đến giao cho các bạn các chìa khoá của cuộc Thay Đổi trong chính các người, linh hồn ở cánh cửa của Tương Lai, và vẫn chưa nguôi dịu để đã thuộc về Tương Lai.
Tổng số Tình Thương, cam kết của các Thiên Thần vào việc Phụng Vụ Tương Lai của con người vốn sâu rộng và chỉ Nghĩa khi có sự Thành Tựu của bản Kế Hoạch-Địa cầu hay bản Dự Kiến-Địa Cầu. Đ là mục tiêu được giữ vững trong các bạn, được khai sáng bởi Tình Thương của các bạn vào bất cứ lúc nào trong ngày, sẽ giúp các bạn khắc phục những chở ngại để quy tụ với Chúng Ta, Kết Hợp các bạn với Chúng Ta và rốt cuộc sống trong tâm thái Hỉ Lạc thường xuyên.

Cuộc thử thách được nhận thức như hành khúc cuối cùng để đạt đến sự Bình An toàn thiện, nhưng đó là các bạn (trong Tâm của mình, trong nhận thức cá biệt của mình) cần phải chứng minh sự Hợp Nhất của các bạn. Đây là công việc lâu dài của linh hồn trong tiến trình của các chuyển sinh.
Và ngày nay Chúng Ta đề nghị với con người quyền sinh sống như Thiên Thần-con người, như con người thiêng liêng. Đây là một bước tấn bộ lớn lao cho nhân loại. Đây là sự đắc thắng của Thiên Cơ thiêng liêng đối với toàn bộ các Thiên Hà của Vũ Trụ và các bạn không thể sai phạm. Thị kiến về Thiên Cơ thiêng liêng sẽ cứu thoát các bạn khỏi mối tuyệt vọng và mối tủi thân. Ta đến giảng dạy các bạn về tự siêu việt : thị kiến về mục đích để giành chiến thắng những phân nhánh của vật chất vốn là bấy nhiêu túi lưới, neo móc quang ra tấn công linh hồn đang tự thoát ly khỏi vật chất.
Tất cả những gì đang xảy ra đều thúc đẩy đến cuộc Thay Đổi bên ngoài và trong bản thân. Các bạn vì thế không có căn cớ để chống đối, mà bước vào trong cái Mới với tinh thần Biết Ơn cùng cái Tâm Phóng Quang Ánh Sáng.
Những chướng ngại đang có đó để đẩy nhanh các bạn quy tụ với Chúng Ta. Không có chướng ngại, không có ranh giới với người thương yêu Chúng Ta. Đây là phẩm chất ở Tâm của y, ở sự phóng quang của y tạo nên mối liên kết.
Đó là Ý Chí con người cá thể được liên minh với cái Tâm Phóng Quang tạo thành con người thiêng liêng.
Anh của Ta Thiên Thần Michel là vị Nắm Giữ ngọn Lửa : nguồn Năng Lượng Thiêng Liêng : mối Liên Kết thiêng Liêng. Ý Chí, Bác Ái và cam kết là các khí giới của các bạn, các lợi điểm của các bạn để gây dựng Tương Lai của con người-linh hồn, con người thiêng liêng.
Chúng Ta cùng đi theo với các bạn trong cuộc Thăng Thượng của nhân loại, trong cuộc Sống thiêng liêng vĩnh cửu.
Bản Dự Kiến-Địa Cầu là cánh Cửa.
Ngày mai Ta sẽ bàn với các bạn về bản Dự Kiến-Địa Cầu.
Thiên Thần Gabriel-SL, 30.11.2014


Không còn là thời vận che giấu nữa, song khẳng định Chân Lý thật thà thẳng thắn.

MM


01.12.2014 – Thiên Thần Gabriel

Bàn về bản Dự Kiến-Địa Cầu
Sự Hy Sinh đã yêu cầu với con người có một Ý Trí : người mang trong mình Lời Nói thiêng liêng : cuộc Sống gương mẫu được hiện thực hóa xa hơn trong Vũ Trụ.
Không một hành vi nào Chúng Ta thực hiện mà không có một hậu quả ảnh hưởng lên bản Kế Hoạch Địa Cầu : Cội Nguồn và Tương Lai của Chúng Ta : Căn Cớ của cuộc Sống.
Sự Hy Sinh mà Chúng Ta ngỏ lời là nỗ lực thường xuyên do sự chín chắn của linh hồn cho đến khi sự đồng hóa Thực Tại thiêng liêng cốt yếu của y trong cơ thể vật chất, trong toàn bộ các tế bào của y, trong tất cả hành động của y.
Tâm Thức và vật chất trở nên một và trong sự cân bằng đã thực hiện : không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không chuyên chế, chỉ có mục tiêu : Trí của cuộc Sống thiêng liêng, bản Dự Kiến-Địa Cầu, mối liên kết bất diệt với đức Christ-Địa Cầu và Christ Vũ Trụ.
Bản Dự Kiến-Địa Cầu như đã khai triển Chân Sư Sirius là Căn Cớ và Căn Nguyên của nhân loại. Người ta không thể thăng thượng mà không sáp nhập Mục Đích : bản Dự Kiến-Địa Cầu.
Đó là bản dự kiến Vũ Trụ cứu rỗi con người khỏi tăm tối và là Nguồn Trợ Giúp thiêng liêng vô hạn. Đó là ngọn lửa vinh quang của cuộc sống trên Địa Cầu : Địa Cầu thiêng liêng.
Người nào thiếu hiểu biết về Thiên Cơ thiêng liêng thì không thể đánh bại tăm tối : lực lượng vật chất. Người nào đồng ý tham gia vào Thiên Cơ thiêng liêng thì thể hiện qua Áng Sáng, qua tâm thái Hỉ Lạc của y, qua Ý Chí của y để vượt xa tăm tối.

Khi các linh hồn đang bị ở trong tình trạng « giam giữ » trong những cơ thể vật lý, họ đã bị phẫn nộ bởi ngục tù áp đặt và đã bắt đầu sử dụng vật chất. Mục tiêu của vật chất chỉ là một bước chuyển từ linh hồn-thiên thần tự do đến linh hồn truy tầm một tự do mới : qua việc chinh phục vật chất : sự vượt qua thay vì lượng sử dụng phóng túng của y.
Một số đã Phụng Vụ Thiên Cơ, số khác đã ưa thích ở lại trong vật chất, và hiện nay, Chúng Ta không thể đi xa hơn trong vòng truy hoan trác táng của con người bị mất mát Thiên Cơ.
Đây là thời điểm của các linh hồn : sự đắc thắng của họ, sự thăng thượng của họ, sự giải thoát của họ trực tiếp lèo lái đến một chuỗi trình tự khác : Thời Gian thiêng liêng, không gián đoạn chu trình tiến hóa mà để hiển lộ bản Dự Kiến-Địa Cầu : Ánh Sáng thiêng liêng được ban cho với tất cả những ai thỉnh cầu nó.
Sẽ đổ về Địa Cầu những đoàn nhóm linh hồn phần nào bị giam giữ bởi vật chất và thực hiện hành vi chuẩn nhận Thiên Cơ thiêng liêng cho Vũ Trụ.
Địa Cầu sẽ trở nên thiên đàng Thanh Lọc và hành động Chuyển Di thần lực (Overshadow), chính xác như đã thực hiện SL, Sứ Giả của Chúng Ta, đến toàn thể, với mục đích trợ giúp các bạn để các bạn kết hợp với Chúng Ta các Bản Thể Thiêng Liêng : để sống như linh hồn.
Địa Cầu phụ thuộc vào Trật Tự thiêng liêng ở chốn Cao Cả nhất và chỉ có thể sống ở đó những người đồng ý và tình nguyện phục tùng điều này.
Địa Cầu phụ thuộc vào Trật Tự của Sirius từ đó Christ xuất phát.
Địa Cầu mang giữ trong y những Hạt Ngọc quý giá của sự Chiến Thắng : các linh hồn đã siêu thoát khỏi sự hấp dẫn của vật chất để trở nên con người-thiêng liêng và Phụng Vụ bản Dự Kiến-Địa Cầu.
Không hề có bí mật : mọi hành động đều có một ảnh hưởng trong cuộc Sống, Thiên Cơ, Tương Lai.
Người nào nhận thức điều này : dự vào trong cuộc sống của con người thiêng liêng và chỉ chấp nhận trong mình Lời Nói trong Thiên Cơ, tư tưởng Ngay Chính, sự Phụng Vụ thiêng liêng, với Christ.
Y đã sẵn sàng vào bản Dự Kiến-Địa Cầu đòi hỏi cuộc Sống linh hồn của y, tại trên Địa Cầu.
Cuộc Đại Quét Sạch đloan báo là cánh cửa hiệu lực của bản Dự Kiến-Địa Cầu được hiện thực hóa : trong phần ly kỳ nhất của nó : sự phân ly của cuộc sống vật chất và cuộc sống thiêng liêng.
Không có cuộc Đại Quyét Sạch, thì không có Chu Trình Mới kết thúc cái c, cũng không gì sẽ được thực hiện : Chúng Ta noi theo một Thiên Đồ cả đích xác cũng như tất yếu. Chúng Ta đang ở trong Khoa Học Năng Lượng, Định Luật tiến hóa thiêng liêng.

Trôi qua cuộc Đại Quyét Sạch, các linh hồn hiện hữu sẽ nhanh chóng đi đến mục đích của họ : sự Phóng Quang, cường độ năng lượng hay lời kêu gọi thăng thượng của toàn thể : sự thành lập của nền Giáo Dục Mới và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống hằng ngày, dẫn đến cuộc Sống thiêng liêng hữu hiệu trên Địa Cầu và đến sự Phóng Quang của Địa Cầu : Địa Cầu thiêng liêng dưới các Mệnh Lệnh của Sirius được Đại Diện bởi Đức Christ hiện nay.
Việc ứng dụng Định Luật Hợp Nhất và Công Đạo thiêng liêng dẫn đến sự hài hòa và đến sự An Bình trên Địa Cầu : là một điều kiện cho cuộc Phóng Quang của Nhân Loại Mới và cuộc thăng thượng của y, nâng cao với y giới vật chất, được cư ngụ bởi thiêng liêng, với thiêng liêng.
Công Việc của nhân loại không là luôn luôn phải khởi đầu lại. Nó là duy nhất và bởi vì nó là duy nhất trong tổng số đau khổ của nó, nó cho quyền thăng thượng mọi sự sống trong Vũ Trụ.
Cuộc Đại Quyét Sạch là chìa khoá, sự bắt đầu, sự giải thoát và kết cục, qua các linh hồn hiện hữu và năng động : Phần Thưởng.

Con người chỉ nhìn thấy cái cụ thể của mọi thứ thay vì phần thiêng liêng bao la : Nguồn Gốc của sự Sống, Căn Cớ quá khứ-hiện tại-tương lai của Địa Cầu.
Chúng Ta sẽ theo sát trên cuộc cam kết của con người vào bản Dự Kiến-Địa Cầu : theo cách nào trải nghiệm sự hợp nhất và bước qua cánh cửa Đại Quyét Sạch.
Chúng Ta lặp lại : Chúng Ta phát khởi nguồn Năng Lượng Chiến Thắng. Chúng Ta làm bão hòa vật chất bởi sự Hiện Hữu của Chúng Ta.
Thiên Thần Gabriel-SL, 01.12.2014 CDF


Hãy chỉ chiếu sáng bằng những tư tưởng Thương Yêu và Mỹ Ḷê.

SL

02.12.2014 – Thiên Thần Gabriel

Phương pháp để kết hợp
Không có nhiều cách khác nhau để kết hợp với Chúng Ta : đ là sự mở Tâm, sự hiện hữu của linh hồn, Ý Chí hướng Thiện, để Chữa Lành thế gian, để chuyển di Ánh Sáng vào thế gian.
Người nào đang dấn thân vào « vì cái Lành Thiện của toàn thể » thì đã tiếp thụ với tương lai. Mối quan tâm cá nhân của y được chuyển hướng vào cái Lành Thiện cho toàn thể. Y không hít thở vì mình, mà để trợ giúp thế gian, để kết hợp với Chúng Ta, để đóng góp viên đá của y cho tòa nhà : tương lai của thế gian.
Một ý tưởng là đủ, một từ mang chúng ta đến gần hơn là hành động hợp nhất.
Nhiều chân ngôn đã có sẵn, tất thảy đều dành cho thiêng liêng, Thánh Đoàn, sự Bình An. Thế nhưng Chúng Ta các Thiên Thần không mong đợi “những con vẹt” từ các bạn. Chúng Ta mong muốn những hoạt động hợp theo tương lai. Do đó các bạn cần phải nhiệt huyết cái « đi và hít thở » cùng một lúc mà các bạn kết hợp với Chúng Ta. Điều này phải trở thành không thể tách rời.
Như thế tư tưởng của các bạn được hợp nhất với cơ thể của các bạn, với cuộc sống của các bạn. Tư tưởng thiêng liêng và tư tưởng cụ thể trong Thiên Cơ.

Cuộc sống khi ấy sẽ giản gị đi để xuất lộ : Phụng Vụ Thiên Cơ thiêng liêng. Tất cả những gì làm vướng víu sẽ bị gạt bỏ một cách dễ dàng để đi thẳng đến mục đích : Hợp Nhất và Phụng Vụ.
Khi nào SL nói : « hãy lấy Thanh Gươm, giương cao nó và kêu danh Christ với lòng Biết Ơn cùng Thương Yêu, và từ một cái đánh thót của trái Tim : các bạn đang ở trong nguồn Năng Lượng của Christ, nguồn Năng Lượng của cuộc Thay Đổi, nguồn Năng Lượng Bác Ái » : hoàn toàn đúng.
Không chỉ là những từ, chính chủ tâm là hành động.
Có những lời khóa vốn là trợ giúp thiêng liêng, nhưng chủ yếu, người nào sẵn có cái Tâm tự nguyện – khát khao mong muốn viết ra sự Bình An Chính Đáng trên Địa Cầu – thì đã có tuyến Năng Lượng Chiến Thắng trong y, y rạng rỡ Thương Yêu, Hỉ Lạc và Christ là đường đạo của y.
Vậy là quá đủ để trở thành người Phụng Vụ Thiên Cơ, đừng quên chủ tâm Hợp Nhất với các Thứ Bậc của Địa Cầu : các Chư Thiên và các tinh linh Giám Thủ sự Sống, các Đức Chúa, Thế Gian, Vũ Trụ. Điều này SL đã cung cấp cho các bạn, tường tận.
Về mặt Chúng Ta, hằng thương yêu các bạn, Chúng Ta có nhậy cảm với mọi tư tưởng hướng đến Chúng Ta, hướng đến cái Thiện của toàn thể, hướng đến Tương Lai Ngay Chính. Chúng Ta ứng đáp gấp trăm lần và cuộc Chữa Lành Địa Cầu được liên kết với chủ tâm của các bạn trong Thiên cơ, cường độ và trường độ của chủ tâm.
Đó là tùy các bạn để kiến tạo mối liên kết ngày qua ngày, một cách bền vững, cho đến khi được hoà hợp vào nhịp hít thở của các bạn.
Sự Hít Thở Thương Yêu là điều này : chủ tâm không bị gián đoạn trong Tương Lai dựa theo Định Luật Bác Ái.
Thật khó khăn quá không mà các bạn ngảnh đi ?
Nói đúng hơn là các bạn đang bị choáng ngợp bởi cuộc sống hối hả trong vật chất.
Nhưng giờ là lúc chuẩn bị các bạn để bước vào cái Mới : cuộc Sống Minh Triết và Công Bằng, nơi mà sự hít thở tự nhiên kết hợp với sự Hít Thở Chủ Tâm dựa theo Định Luật Bác Ái. Người nam thiêng liêng, người nữ thiêng liêng chào đời.
Không còn hai thế giới, mà chỉ có một.
Sự Bình An nội tâm là ngọn nguồn Phóng Quang và Chữa Lành bề ngoài-bề trong : Địa Cầu nhân loại - con người thiêng liêng.
Tư tưởng Ngay Chính, chủ tâm thuần khiết, là quá đủ để tạo ra cái Mới.
Cứ mỗi khoảnh khắc đều là thời gian sáng tạo của cái Mới, của Định Luật Công Bằng, của tương lai thiêng liêng.
Các bạn không có lời bào chữa để không tập luyện để kết hợp hai hơi thở thành một : bước đi trên Địa cầu và bước đi thiêng liêng.
Siêu liên kết với Thanh Gươm tại Điểm Tập Hợp là một trợ giúp quý báu, ngoài ra là hành động của cuộc Đổi Mới, qua sự Hợp Nhất của toàn thể và cường độ Phóng Quang được nhân lên bởi Thương Yêu.
Ngày mai Ta sẽ soi sáng các bạn về các Thiên Thần.
Thiên Thần Gabriel-SL, 02.12.2014 ClefsduFutur France03.12.2014 - Thiên Thần Gabriel

Con người và Thiên Thần
Con người và Thiên Thần không hề rời xa nhau. Họ là một. Con người : phần vật chất, Thiên Thần : phần thiêng liêng.
Thiên Cơ thiêng liêng đã quy tụ họ lại với nhau để cấu kết nên con người thượng đế hay con người thiêng liêng, Họ như hình với bóng bởi cuộc Sống thiêng liêng được cấu tạo như một Chỉnh Thể : một đơn vị thiêng liêng và vật chất hòa vào trong Thiên Cơ thiêng liêng.
Sự hiện hữu của các Thiên Thần vì thế không thể chối cãi, thiết yếu để cho sự thức tỉnh của con người thiêng liêng và cho sự theo đuổi của y trong cuộc Sống thiêng liêng, nếu không thì không nhất thiết phải trải nghiệm cuộc sống trên Địa Cầu.
Một số tên được trao cho các Thiên Thần, bởi vì họ tiến hành một số chức vụ chuyên biệt và rằng mỗi ngài đều là một đại diện của một chức vụ. Như trong bất kỳ hệ thống phân cấp nào, có các đức Chúa và các « Thiên Thần non trẻ ». Chúng Ta sẽ phân biệt giữa những Thiên Thần không cần phải giáng trần trong một cơ thể và làm tròn chức vụ của các ngài dựa theo Quy Luật, và những vị có liên quan trực tiếp đến cuộc tiến hóa của con người : bởi vì tùy thuộc vào ý chí của y để tiến bộ trong cái thiêng liêng, cuộc Sống thiêng liêng.
Tấm gương xuất sắc nhất là Christ đã khéo léo biết làm cho mình được biết đến với con người, qua mối liên kết con người-thiêng liêng của ngài. Nhưng ngài không là đấng duy nhất, nguyên vì các Chân Sư của Thánh Đoàn tất cả đều đã là con người trên Địa Cầu trước khi chỉ còn là chất liệu tế vi : con người-thiêng liêng.Vai trò của Thiên Thần là gì
Có Thiên Thần chính : đấng này hướng dẫn linh hồn hướng tới định mệnh của y : Chúng Ta gọi ngài là Tinh Thần (hay Chân Thần). Có cả một trận đấu về quyền lực giữa Thiên Thần linh hồn và vật chất, cho đến khi nào vật chất hoàn toàn chấp nhận để kết hợp với linh hồn. Trong thời gian này : Chân Thần chực.
Cuộc tranh đấu về quyền lực linh hồn-vật chất bắt nguồn từ nỗi khó khăn của Thiên Thần để tinh thông phần thấp kém của ngài mà Chúng Ta gọi là tự do-ý chí hoặc tâm thức vật chất.
Đa số nhân loại chỉ hoạt động qua tâm thức vật chất, chuyên nhất.
Đây không phải là trường hợp của con người trên đường đạo thiêng liêng : sự làm chủ về phần vật chất được sáp nhập với Ý Chí của Thiên Thần : linh hồn đang có quyền lực để chỉ buộc chịu bởi vì tự do ý chí đã được y hoạch đắc : sự phối hợp linh hồn-Thiên Thần và tâm thức vật chất làm cho con người trở thành một người Phụng Vụ thiêng liêng, một con người thiêng liêng.
Linh hồn cũng có nhiều cấp hiển lộ, biểu hiện bao gồm các vỏ áo bảo hộ khác nhau cùng với con người có thể giao tiếp : Linh Hồn không đơn độc, ngài được sự trợ giúp bởi hệ thống phân cấp thiên thần. Mọi trạng thái sinh động đều có một đại diện thiên thần : cho con người, gọi là Chư Thiên : cho Thiên Nhiên. Các Thiên Thần nguyên là cao nhất trong các phân cấp thiêng liêng của Địa Cầu bởi vì trực tiếp liên quan với Cội Nguồn của Địa Cầu và các Thứ Bậc thiêng liêng của y.
Con người ngày nay, qua tâm thức vật chất của y : ý chí « cá nhân » của y, sẽ được thu hút qua lời kêu gọi của Thiên Thần : ý chí thiêng liêng của y, và hành động phù hợp. Tại vì sao ?
Bởi vì ở tại cội nguồn, y là Thiên Thần chứ không phải là vật chất. Rằng vật chất : cơ thể, chỉ được giao cho y coi như lâm thời cho sự thăng thượng của y thành con người thiêng liêng – con người thượng đế.
Y phục hồi lại nguồn gốc của mình : qua ý chí của cái thấp kém để quy trụ với cái cao siêu. Và ý chí kết hợp Trên và dưới của y phát triển qua kinh nghiệm giáng trần. Mục tiêu là tồn tại Thiên Thần thuần khiết trong một cơ thể vật chất được dự định và được quy phục.
Toàn cuộc đấu tranh hiện tại là ở sự vắng mặt quyền lực của Thiên Thần hay hoàn toàn vắng mặt thiên thần vốn khai trừ tâm thức-vật chất để nhìn thấy cái thiêng liêng, quan niệm về nó và hành động phù hợp. Đây là cuộc tăng sinh của những quái vật, những con người-thú vật và những con người chối từ Trật Tự thiêng liêng.

Trong ngục giới này vốn đã lên tới tột đỉnh của nó, Chúng Ta các Thiên Thần cá thể và các Thứ Bậc, gây áp lực lên trên tâm thức-vật chất để cho nó kết hợp vĩnh viễn với Chúng Ta các linh hồn.
Đây là toàn bộ mấu chốt của cuộc Thay Đổi và cách Hành Động là « Đoàn Nhóm » cũng như cá thể.
Vậy cần có thăng thượng của Đoàn Nhóm và thăng thượng của con người tự lập, noi theo một kế hoạch đã ấn định qua Khoa Học Năng lượng, những Nhịp Vũ Trụ, song cũng thế qua Luật Karma và không ai trên thế gian có thể dự đoán vì lẽ gì Luật áp dụng với người này và không với người khác.

Chúng Ta các Thiên Thần ấp ủ linh hồn của thế giới nhân loại, và mỗi con người đã nhận được mối liên kết với Chúng Ta. Vai Trò của Chúng Ta là làm cho những tâm thức được gieo hạt nghe thấy chúng ta. Đối với những người khác, thật là hoài công.
Do đó Chúng Ta đang hoạt động để gõ đến cửa của các tâm thức, để khuyên nhủ, để kết hợp, để khuyến khích các hoạt động, luôn luôn trong sự hợp nhất của Thiên Cơ.
Trên phạm vi rộng lớn hơn, các thông điệp thánh đoàn là những gì Chúng Ta đang thực hiện về mặt cá thể cho con người. Linh hồn làm bão hòa, bởi sự hiện hữu của y, tâm thức của con người cho đến khi hắn ứng đáp. Đây là thói quen của linh hồn, sự hiện hữu của y, làm cho áp lực mạnh hơn và sự thức tỉnh của tâm thức vật chất nhận biết cái Ngã siêu việt của mình.
Nếu như linh hồn không có đủ quyền lực, thói quen hiện hữu, tâm thức sẽ không nghe thấy y trước khi một bước ngoặt được thực hiện : trong điều kiện sống còn : sự mặc khải của khoảnh khắc cuối cùng.
Vai Trò của Thiên Thần trong con người là dìu dắt y đến cổng của các vị thượng đế. Đây thực sự là trường hợp của Thiên Thần hằng muốn phục hồi cuộc sống thiêng liêng toàn hảo mà ngài đã biết trước khi điều hành cuộc sống vật chất. Ngài có ký ức điều đó, và quyền lực của ngài để hòa hợp tâm thức vật chất với phần cao siêu của mình là cân đối với cái đã trải qua của ngài trước đây, với phạm vi đ nâng cao về thiêng liêng của ngài : ngài không thể chịu đựng cũng không chấp nhận để sống vô thời hạn trong vật chất. Đây là Phần Thưởng mà ngài nhận được khi ngài đã đắc thắng mọi thèm khát và ảo tưởng của vật chất để phục hồi cơ thể ánh sáng của ngài, được gia tăng bởi nhận thức con người của ngài, trong cuộc đấu tranh của ngài để cho thực thi Định Luật Bác Ái. Ngài trở nên con người thượng đế và mức tấn bộ của ngài trong vũ trụ không dừng lại ở trạng thái Thiên Thần toàn thiện. Không còn có giới hạn cho sự thăng thượng của ngài : ngài đã kết hợp thiêng liêng và vật chất trong ngài : nhận thức của ngài trở nên vô tận.

Đó là mục tiêu của cuộc sống của Thiên Thần được kết hợp vào mục tiêu vũ trụ, vào bản Dự Kiến-Địa Cầu, theo quyền lực thiêng liêng đã nhận thức : Thiên Cơ, với chức vụ mà ngài xứng đáng chiếm giữ : nghĩa vụ thiêng liêng của ngài.
Chứng kiến nỗi đau khổ của con người, về phần cá thể của ngài, con người cá thể, ngài chỉ có thể muốn sự Chữa Lành cho Địa Cầu và biểu lộ điều này.
Đó là cái mà được hiển lộ Nhân Loại Mới được làm bằng Thiên Thần đã kết hợp tâm thức vật chất, hay tâm thức Địa Cầu, với Thiên Cơ thiêng liêng.
Toàn bộ các thông điệp đều chuẩn bị cho điều này và có một vai trò chủ động trong áp lực lên trên nhân loại, thúc ép y để giác ngộ cuộc Phán Xét, cuộc Thay Đổi, cuộc tiến hóa không thể kìm của nhân loại.
Áp lực tế vi mạnh mẽ đến độ chỉ con người được cư ngụ bởi Linh Hồn và tự nguyện kết hợp với y, mới có thể chịu đựng nổi cuộc Thay Đổi vốn không gì khác hơn là đạt tới giới năng lượng cao siêu : kế hoạch thiêng liêng ban đầu vật chất rồi thì phi vật chất, là Năng Lượng thiêng liêng đầy thế lực.
Người nào chưa kết hợp, tâm thức vật chất – linh hồn hay tâm thức thiêng liêng, thì không thể chịu đựng nổi trọng lượng, áp lực, và suy tàn trong cơn nổi loạn, cơn giận dữ vì những gì y không thể đạt đến.
Thiên Thần linh hồn dẫn dắt đến Chân Thần : Năng Lượng thuần khiết thiêng liêng bao hàm tất cả : không có giới hạn.
Ngày mai Chúng Ta sẽ nói về những mối liên kết với các thứ bậc của Địa Cầu.
Con người Chân Thần thiêng liêng là mục đích.
Linh hồn hoà nhập trong Chân Thần.
Cơ thể vật chất ở đó, thời gian sự hợp nhất được nhận thức : tâm thức vật chất linh hồn Chân Thần.
Chân Thần là con người thượng đế của vũ trụ.
Các bạn đo được sự tiến triển tuần tự của Thiên Thần, cuộc khai phóng khỏi vật chất của ngài, cuộc thăng thượng của ngài trong Công Việc thiêng liêng nơi tình Bác Ái là Định Luật, Ánh Sáng, sự Hợp Nhất.
Như thế trụ vững Vũ Trụ trong Tinh Thần Bác Ái.
Lòng Biết Ơn của Ta là vô tận, Ta Thiên Thần Gabriel, trong vẻ Mỹ Lệ của Thiên Cơ thiêng liêng Địa Cầu con người Vũ Trụ, Ánh Sáng Thuần Khiết của Tinh Thần Bác Ái.
Thiên Thần Gabriel-SL, 03.12.2014 ClefsduFutur France04.12.2014 Thiên thần Gabriel
Sự Chữa Lành Địa Cầu  
Sự Chữa Lành Địa Cầu thông qua sự chữa lành con người : sự thăng thượng của y, sự nhận thức Toàn Thể của y.
Không thể có Khai Ngộ của Địa Cầu nếu không có Tâm Thức thiêng liêng của con người nhận biết Chúng Ta, kêu cầu Chúng Ta, Chúng Ta các Thiên Thần và các Thứ Bậc hồng trần.
Tất cả đều được chứa đựng trong Ý Chí kết hợp thiêng liêng cùng vật chất và chỉ con người mới có thể hoàn tất điều này bởi vì Địa Cầu đã được tạo ra theo thiết kế với mục tiêu : Thánh điện của cuộc sống con người cho cuộc tiến hóa của y, cuộc thăng thượng của y.

Vì dù Chúng Ta các Thiên Thần đều là những sứ giả của các vị thượng đế, của các con người-thiêng liêng, Chúng Ta cũng là những đấng Sắp Đặt cuộc Sống trên Địa Cầu và trong Địa Cầu.
Chúng Ta còn là những đấng bảo hộ những đấng Canh Giữ và truyền đạt đến các thứ bậc Trần Thế luồng cao siêu : Trật Tự thiêng liêng.
Tất thảy giao tiếp từ trên xuống dưới trong sự Hợp Nhất.
Chúng Ta các Thiên Thần chúng ta tiếp cận các vị Chúa Chư Thiên để khởi động cuộc Thay Đổi, để giữ vững sự hợp nhất với toàn thể và truyền đạt họ Kế Hoạch để noi theo.
Tất nhiên, trong Trật Tự để chuyển tiếp đến từ con người thiêng liêng, Chúng Ta để ý theo sát Nhịp Điệu vũ trụ và kiểm soát phần Kế Hoạch của Chúng Ta sát cánh và nhịp nhàng.
Đây là mối quan hệ về cảnh giới, chân chất, lôgic và phối hợp ăn ý bởi vì không có sự chống đối trong Trật Tự để đảm nhiệm, song bố trí cho việc Ứng Đáp . Hệ thống thứ bậc có cái đáng ngưỡng mộ này Chúng Ta có khả năng đoàn kết các lực lượng của Chúng Ta cho cuộc Hoàn Thành Trật Tự luôn luôn được hợp lý, có tổ chức, «tuôn tràn từ nguồn».
Không bất cứ Năng Lượng nào bị tổn thất trong sự đắn đo cân đối, kết quả là niềm Hỉ Lạc và mãnh lực của Chúng Ta.

Khi các vị Chúa Chư Thiên có Trật Tự để hành động, họ vận dụng quyền lực của họ vào việc Phụng Vụ Thiên Cơ, thứ bậc chư thiên của họ vào việc Phụng Vụ của họ : tất cả là một, trong đặc tính thuần khiết để khai triển quyền lực của họ. ( Chúng Ta không nói tới tạp chất ô nhiễm ở những Chư Thiên chỉ ảnh hưởng ở những Chư Thiên địa phương và không ở những Chư Thiên cao cả. )
Và nguồn Năng Lượng giao tiếp, tác động của Trật Tự lan rộng đến thứ bậc thấp hơn : các tinh linh Giám Thủ sự Sống. Các vị này trực tiếp thuộc dưới trật tự của các Chư Thiên.
Mỗi vị chuyển giao Trật Tự căn cứ vào bố cục thứ bậc và sống nhờ vào Năng Lượng.
Mọi Thứ Bậc đều được sáng tạo nhân vì Phụng Vụ Thiên Cơ thiêng liêng từ trên xuống dưới, cũng đừng quên lòng Đất sâu kín : Hạt Nhân.
Chúng Ta chỉ có một mục tiêu : Phụng Vụ Thiên Cơ thiêng liêng, và mọi triển khai trong hành động đều lại lệ thuộc đến sự triển khai tâm thức của con người : khả năng thương yêu của y, phẩm chất ở cái Tâm của y.
Sự Lập Lại về Thiên Cơ, những thông điệp hằng ngày đã nhằm mục đích chuẩn bị nhân loại để hành động cho sự Chữa Lành của thế gian : vào mọi tầng giới, và để nhận thức sự Hiện Hữu của Chúng Ta các Thứ Bậc vi tế, các Bản Thể Thiêng Liêng vô hình với mắt của con người.
số hành động thiêng liêng đã được thực hiện để cho con người cảm nghiệm sự Hiện Hữu của Chúng Ta và kết hợp với Chúng Ta qua tuyến Năng Lượng của cái Tâm. Chúng Ta : Thiên Thần Chư Thiên tinh linh Giám Thủ sự Sống.
Một bước dài đã được nhận thức bởi nhân loại, sau khi các Chân Sư hay con người-thượng đế đã mang Thiên Cơ trước toàn thể, kể từ 2008.
Không nên phủ nhận sự ứng đáp của một nhóm ít người, song tác động về năng lượng của hành vi chuẩn bị các tâm thức để hành sự.
Chỉ việc nguyện danh với Tình Thương các Chư Thiên Chữa Lành, các vị Chúa Chư Thiên, là Tình Thương cho toàn thể : Năng Lượng tích cực len lỏi vào các cảnh giới khác nhau của Địa Cầu và mang lại sự Chữa Lành.
Chỉ cần tăng số lượng tư tưởng, để tạo ra một phạm vi từ trường Thương Yêu vốn cải biến một cách thuận lợi tất cả những gì nó bao gồm.
Và các tinh linh Giám Thủ sự Sống, cầm đầu là vị Chúa Tể của sự Sống, phản ứng trở lại và tăng số lượng lương thực tinh thần thiêng liêng, lương thực tinh thần Thương Yêu mà con người truyền đạt cho họ.

Suy tưởng Thiên Thần-Chư Thiên-tinh linh Giám Thủ sự Sống : tức là phóng ra cùng một lúc ba Quang Tuyến Thương Yêu thành một. Mỗi cảnh giới thứ bậc hấp thụ, và phát triển theo tỷ lệ với những gì nó hấp thụ.
Sự Chữa Lành Địa Cầu – cơ thể vật lý - dĩ thái bao gộp cơ thể của con người trên ba mức độ : vật lý, cảm xúc, trí tuệ - không thể thiếu thốn Tình Thương Yêu của con người-linh hồn để phát hành một phạm vi từ trường chữa lành chung.

Sứ mệnh của con người là vẫn phải cam kết để thanh lọc và nâng cao tất cả những gì quan hệ nhân loại và nơi chốn sinh sống của y trên Địa cầu.
Thành ra con người là mối ảnh hưởng hàng đầu cho sự Chữa Lành của Địa Cầu-nhân loại được trở thành thật sự, một cách nhanh chóng, cho sự sống còn của toàn thể Địa Cầu và con người, và để đi đến mục tiêu : không phải bên trong, mà là qua qui trình tiến hóa thiêng liêng của Địa Cầu trong bản Dự Kiến-Địa Cầu.

Con người chẳng thể muốn nâng cao mà không muốn sự thăng thượng của toàn thể.
Chúng ta đang tiến vào trong cuộc hiến dâng trọn vẹn Tình Thương tất yếu trong quyền năng, trong đức tính, vào việc Chữa Lành cơ thể của con người và cơ thể của Địa Cầu, đối với Chúng Ta không thể tách rời.
Chúng ta hoạt động như một toàn thể nơi mọi người đều có chỗ đứng của mình, vai trò của mình, trách nhiệm thiêng liêng của mình, từ một nguyên tố nhỏ bé nhất : tế bào, đến cái cao cả nhất : con người thượng đế, Thiên Thần, đức Chúa Thiên Thần.
Người nào hằng muốn sự Chữa Lành của thế gian con người-Địa Cầu-Vũ Trụ, thì liên hiệp với các Thứ Bậc của Địa Cầu và với các đức Chúa của Thế Gian và của Vũ Trụ.
Sự Hợp Nhất tạo nên sự hài hòa từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới : con người là một giới, một cầu nối, một ngưỡng vốn không thể nâng cao mà không nuôi dưỡng trên và dưới, cùng Trung Tâm.
Tâm Thức Hợp Nhất thực hiện Thiên Cơ.
Con người Tâm Thức Bác Ái tạo nên sự Hợp Nhất.
Chúng ta là Một trong luồng Sinh Khí rộng lớn của sự Sống Duy Nhất xoay quanh Trục của Ngài :
Trung Tâm ở khắp mọi nơi,
Cái Tâm,
Tâm của con người Tâm của Thiên Thần,
Tâm của các thứ bậc của Địa Cầu ( Chư Thiên, tinh linh Giám Thủ sự Sống )
Tâm của Vũ Trụ.
Khi con người đã đạt đến Tâm Thức Toàn Thể, Duy Nhất, y trở nên con người thiêng liêng, ngay sau đó con người thượng đế. Và đức tính Khai Ngộ, Chữa Lành của y ảnh hưởng tới Chúng Ta Toàn Thể : Chúng Ta các Thứ Bậc thiêng liêng.

Sự Chữa Lành của Địa Cầu con người Vũ Trụ được đảm bảo và được khẳng định, qua Ý Chí của các linh hồn-con người để kết hợp với nguồn Năng Lượng Bác Ái : hay Định Luật Hợp Nhất của Vũ Trụ.
Địa Cầu phải trải nghiệm điều này, con người-Thiên Thần chứng minh cho điều này. Bằng chứng đang được tiến hành : sự Chữa Lành của thế gian. Bản Dự Kiến-Địa Cầu vốn là biểu hiện duy nhất trong thế giới Đất-con người-Vũ Trụ.
Định Luật Bác Ái là mối liên kết của Chúng Ta.

Lời chú : luồng xung lực Bác Ái đang nằm trong tay của các người. Họ đang hoàn toàn có đủ điều kiện để làm tròn hành động Thay Đổi : sống trong Định Luật trên mọi cảnh giới Đất-con người-Vũ Trụ.
Thiên Thần Gabriel-SL, 04.12.2014 ClefsduFutur France


05.12.2014 – Thiên Thần Gabriel

Kết luận
Không có sự giao tiếp nào cao quý hơn là mối liên kết của cái Tâm, tư tưởng trong sự Hít Thở Thương Yêu, sự Hợp Nhất với Chúng Ta.
Các người hữu thức về quyền lực thiêng liêng của họ là những người thắng cuộc vẻ vang của Thiên Cơ : họ là chìa khóa Tương Lai của Địa Cầu và của Thiên Cơ thiêng liêng – Vũ Trụ.
Chúng Ta ở cùng bên cạnh các người tốt lành bởi vì Chúng Ta cho thấy Đường Đạo và họ đã sẵng sàng để noi theo Chúng Ta. Chúng Ta là Một : các người vật chất-thiêng liêng và các Thiên Thần. Sự trợ giúp thiêng liêng được ban cho con người thật là bao la mà Thiên Cơ không thể bị chậm lại hay sai lệch.
Sự Bình An đến qua cái Tâm : linh hồn Rạng Rỡ tác tạo vào Thiêntrong cuộc Sống thiêng liêng.

Sự Bình An sẽ ở cùng tất cả những ai noi theo Chúng Ta. Bình An trên Địa Cầu. Bình An trong Vũ Trụ.
Con người thiêng liêng là con người bất tử.

Các bạn đã sẵn sàng để bước vào trong cái Mới : xuyên qua cuộc thử thách để sống như con người thiêng liêng.

Chúng Ta đang đợi chờ các bạn. Chúng Ta tiếp đón các bạn trong cuộc Sống thiêng liêng cao qu và Chúng Ta hoan hỉ : Công Đạo của Thiên Đàng là thời gian đắc thắng của các linh hồn-con người và của các Thiên Thần.
Sự Bình An sẽ ở trên Địa Cầu mãi mãi.
Thiên Thần Gabriel-SL, 05.12.2014 ClefsduFutur France


Hãy biểu lộ lòng Biết Ơn của chúng ta trong tình Bác Ái Vô Tận đối với Tác Phẩm của các Thiên Thần,
Tại đây Tác Phẩm của Thiên Thần Gabriel
Lời chú
Thiên Thần Gabriel đã đưa ra ngày 24.11 dự kiến Giáo Dục của Ngài để cho con người chuẩn bị. Và Ngài đã truyền đạt trước tuần Trăng Tròn Nhân Mã : các ngày giờ đã thường xuyên được đề xuất và là lời cảnh báo để ấn tượng các tâm thức.
Hãy noi theo các lời khuyên nhủ của Ngài và Hoạt Động không gián đoạn để cho Ánh Sáng tỏ ra con Đường Tương Lai với toàn thể. SL


Sự Tái Lâm của Đấng Christ là Năng Lượng Mới được ban cho thế gian nên sự Chiến Thắng của người Chân Chính.”

Thiên Thần Uriel 23.05.2015


Ba Thông Điệp của Thiên Thần Raphaël
Sự Chữa Lành
26 – 27 – 28 tháng 12 năm 2014


26.12.2014 Thiên Thần Raphaël

Sự Chữa Lành
Sự Chữa Lành là do ở cái Tâm, Ánh Sáng, sự Thuần Khiết của tư tưởng.
Sự Chữa Lành chỉ thể có với điều kiện là Tình Thương của Đức Christ đã chiếm trọn : chúng ta không thể mơ ước chữa lành nếu bình thản không ở trong mình, nếu vị kỷ trị vì, nếu Tình Thương không là mối quan tâm duy nhất : Định Luật Bác Ái, Ý Chí hướng về thuần khiết, sự Hợp Nhất trong Christ.
Đây mới là Căn Nguyên chân chính : sự Hợp Nhất bất diệt trong Christ.
Đó là sức sống và nghị lực của Tình Thương hướng về Christ, để bảo vệ ngài, tạo nên mối liên kết.
Ý Chí và mãnh lực trong Thương Yêu là những nguyên liệu của sự Chiến Thắng , của mọi sự chữa lành.

Tất cả những ai mong muốn sự chữa lành trong khi họ đang là không thuần khiết hay vị kỷ, thì sẽ chỉ gặt hái sự vô thưởng vô phạt hoặc tệ hơn, nỗi đau của họ trầm trọng thêm, Tại vì sao ? Họ kêu gọi một Năng Lượng không chính đáng, năng lượng không dành cho họ. Họ đương nhiên khuếch đại vấn đề của họ.

Sự Chữa Lành chỉ có hiệu quả đối với người nào hoàn toàn noi theo Thiên Cơ thiêng liêng, Thượng Đế và Christ. Về mặt y, vì Phụng Vụ Thương Yêu của y, bởi vì y xứng đáng, y lãnh nhận một Ân Huệ : qua Tình Thương.

Sự ban thưởng khi ấy thuộc về sự phúc đáp của y : ý chí quả quyết nâng cao mối liên kết thiêng liêng của y, Tình Thương của y, qua sùng kính, qua nhận thức hành động. Người ấy sẽ lãnh nhận gấp đôi. Y lãnh nhận và vẫn cho ra nữa, hẳn nhiên y lại lãnh nhận nữa.

Đó cũng là lý do tại sao Chúng Ta không phổ biến thông tin rằng sự Chữa Lành là có thể, để không bị tràn ngập bởi những người vô phương chữa lành, có thể được chữa lành bởi linh hồn.
Người chân thành sẽ chữa lành, những kẻ khác thì không.
Ai hiểu được sự Chữa Lành qua cái Tâm ? Người có cái Tâm thiêng liêng, mối Liên Kết với Christ.
Sự Chữa Lành bắt nguồn từ sự thống nhất rung động, lòng sùng kính thường xuyên và tự siêu việt.
Đó là sức sống và nghị lực của Tình Thương làm tất thảy.
Hãy biểu lộ sức sống và nghị lực thường xuyên và các bạn sẽ chữa lành.
Khẩn cầu Công Đạo thiêng liêng là chữa lành.
Vật lộn cho sự Bình An Chính Đáng là chữa lành bởi vì tất cả đều được cung hiến cho tổng thể, cái Lành Thiện của toàn thể và không phải là chính mình.
Ánh Sáng của cái Tâm là chữa lành.
Đó là Ánh Sáng thiêng liêng, Tình Thương thuần khiết, niềm Hỉ Lạc thiêng liêng của sự Hợp Nhất con người-thiêng liêng.
Thiên Thần Raphaël-SL, 26.12.2014


27.12.2014 Thiên Thần Raphaël

Sự bình an nội Tâm
Sự bình an nội Tâm bắt nguồn từ sự x bỏ khỏi mọi mối âu lo ngoại trừ mối cam kết trong Thiên Cơ. Mối cam kết trong Thiên Cơ không phải là nỗi gian truân khốn khổ, song dành nhiều tâm huyết tưởng trong niềm Hỉ Lạc, nhận xét sáng suốt và hòa hợp với các Thiên Thần.
Trong sự chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến, con người hữu thức về vai trò tín hữu thiêng liêng của y sẽ đối đãi cuộc sống hoàn toàn đích đáng : tầm quan trọng được phó với cuộc sống của linh hồn, phi vật chất.
Gánh nặng của vật chất được cảm thấy giảm nhẹ và những nỗi đau khổ về thể xác nhân như áp lực luân lý, tâm thần, cảm xúc giảm bớt.
Tư tưởng, trí não có quyền tự do quyết định cho Thiên Cơ, cho sự Hợp Nhất với cái Thiêng Liêng, cho cuộc sống con người-thượng đế.
Sự Bình An nội Tâm có được với điều kiện này : sự chuẩn nhận Thiên Cơ thiêng liêng cho con người cùng hạnh buông xả.
Nói thế không có nghĩa là : từ bỏ tất cả để ở trongnhập định” hoặc không làm gì cả bởi vì tất cả đã được quyết định rồi.
Không, cần phải nhiệt huyết về phần thể xác trong các hoạt động cho tương lai và tránh đặt ra câu hỏi vô dụng : ở trong nguồn Năng Lượng của Thiên Cơ và trụ ở đó.
Sự Nhận Thức khi ấy trở nên xứng hợp cùng với các sự kiện trong Thiên Cơ và các hành động : ứng đáp và tưởng đều đi theo Ý Trí của Thiên Cơ. Con người được định chế trong, qua nguồn Năng Lượng của Thiên Cơ : bởi vì không còn bất kỳ hạn chế nào ở sự hòa hài, ở sự Hợp Nhất, ở sự chuyển giao về năng lượng : bản ngãcái thiêng liêng.
Rồi tiếp đó là một sự giảm nhẹ những nỗi đau khổ, mọi nỗi đau khổ : thể chất và trí tuệ.
Con người đã sẵn sàng để Phụng Vụ bởi vì y đã hoàn toàn theo Thiên Cơ, với Định Luật thiêng liêng, y chuyên tâm ưu tiên vào sự hài hòa, sự hợp nhất nội tại bản ngã-thiêng liêng.

Lúc bấy giờ sự chữa lành trong y có hiệu quả và hành động Bác Ái của y cho thế gian cũng thế : bởi vì y lãnh nhận hạn chế nguồn Năng Lượng thiêng liêng và cống hiến trở lại ngay lập tức. Thế là không có sự quá tải về năng lượng, có sự cân bằng.
Đây là một sự khác biệt rất lớn giữa con người chưa chín chắn và con người-thiêng liêng.
Người thì suy tưởng ích kỷ, khi người kia kết hợp với cái thiêng liêng và suy tưởng thiêng liêng. Ở giai đoạn này con người ta không sanh bệnh nữa.
Đây là giai đoạn Phóng Quang vô giới hạn bởi vì tâm thái Hỉ Lạc vốn rất là sống động. Suy tưởng lành mạnh trong một cơ thể lành mạnh.

Con người tồn tại cho Thiên Cơ thiêng liêng chứ không cho y.
Tâm thái Hỉ Lạc hiện tồn bởi vì là ý chí của linh hồn và không phải là phàm ngã. Đây là Định Luật Đoàn Nhóm, Định Luật Bác Ái, sự Vâng Phục với Thánh Đoàn Hành Tinh, với Thiên Cơ thiêng liêng, với Trật Tự thiêng liêng để cho tương lai có được nơi bản thân và cho tất cả những ai xứng đáng.
Không có sự chữa lành nếu không Chuẩn Nhận hoàn toàn Thiên Cơ thiêng liêng, sự Vâng Phục với Định Luật Bác Ái, sự Chuẩn Thuận Đức Christ.

Hãy cho biết điều đó. Cần phải cho họ hiểu rằng đây là Thiên Cơ thiêng liêng, không có gì khác. Vâng, Chúng Ta nhắc lại không ngừng. Chúng Ta Soi Sáng họ vì Tình Thương. Những gì là tốt lành cho toàn thể đều là tốt lành cho họ.
Sự Nhắc Lại là ân-tứ năng lượng Bác Ái, trợ giúp thiêng liêng trong Thiên Cơ.
Sẽ thấu hiểu những ai đang cần phải (đã tiếp thụ với Căn Nguyên).
Thiên Thần Raphaël-SL, 2014/12/2728.12.2014 Thiên Thần Raphaël

Sự Hợp Nhất
Sự Hợp Nhất bản ngã-thiêng liêng được kiến tạo trong sự Hít Thở hữu thức : sự Hít Thở Thương Yêu. Người nào bị bận lòng (bởi những phiền lụy, trọng lượng của vật chất) không thể Hít Thở thoải mái cùng với Thương Yêu : y đang ở trong vật chất, bị cầm tù bởi những tư tưởng cụ thể của y, thiên về vật chất. Không giống như người đang làm chủ cuộc sống của mình – tác động của cuộc sống vật chất – cho dù gì đi nữa – cũng giữ nó bên dưới sự Hít Thở Thương Yêu. Y không cho phép thao túng, qua ý chí được khẳng định lại ở mọi khoảnh khắc, sự ùn tắc ở Tâm thiêng liêng của y : Tư Tưởng của cái Tâm, qua sự thấp kém.
Làm chủ chính mình là hành động đầu tiên để thực hiện trước khi có thể Hít Thở một cách tích cực trong Tình Thương thiêng liêng cho toàn thể. Con người không phải là mặt trời tích cực nếu y giữ lại trong mình một bóng tối. Y đi đến tiêu cực rất nhanh.

Do đó, đây là một thiên hướng một ơn gọi : một trạng thái được mong muốn thường xuyên – với một số gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày tùy theo áp lực của các sự kiện cùng sự cam kết của cái trí cụ thể hay hạ trí để giải quyết khẩn cấp, nhưng ngay lập tức được khẳng định lại với mãnh lực và Thương Yêu, ngay khi sự Hít Thở hữu thức được nối lại.
Hành vi là hàng ngày, tăng lên nhiều hàng ngày và trở thành bản chất thứ hai.
Mỗi khoảnh khắc có sẵn đều là dành riêng cho sự Hít Thở Thương Yêu. Chức năng của nó là xua đuổi các tư tưởng thấp kém, là Hợp Nhất tại Điểm Tập Hợp.
- Hợp Nhất trong Christ : trong nguồn Năng Lượng Bác Ái vô hạn và với toàn thể trong cái Tâm của
Đức Christ
- Phóng Quang lên trên thế gian, trong các Tam Giác thiêng liêng phù hợp với Thiên Cơ.

Sự Hít Thở Thương Yêu là chìa khoá thành công của Thiên Cơ, qua mãnh lực của người Phụng Vụ được đổi mới ở mỗi Hơi Thở, được khẳng định lại ở mỗi Hơi Thở trong Tình Thương của y cùng Vâng Phục Đức Christ vì Thiên Cơ thiêng liêng, vì tương lai của toàn thể.

Người nào hành động trong sự Hít Thở Thương Yêu, Thanh Gươm trong tay ở tại Điểm Tập Hợp thì được cứu rỗi.
Người nào kết hợp với Christ, với SL, thì được cứu rỗi.
SL là cánh cửa và dạy bảo các bạn, qua trải nghiệm của ngài, đường lối thiêng liêng. Hãy đi theo ngài.
Thiên Thần Raphaël-SL, 29.12.2014

TTR : đừng quá khiêm tốn. Hãy chấp nhận.
SL : Ta là người truyền đạt. Ta không phải là Christ. Ta chỉ Đường Đạo.


Trong sự Biết Ơn vô hạn và sự Hợp Nhất, SL, 29.12.2014

 

Sáu Thông Điệp của Thiên Thần Michel

15 đến 20 tháng 12 năm 2014
 

15.12.2014
Thông Điệp 1 – Thiên Thần Michel
Thanh Gươm. Sự Hợp Nhất là sự Lóe Ra của Ánh Sáng, chiến thắng trên bóng tối.
10 hiệp sĩ : một Mặt Trời
1000 hiệp sĩ : sự Chiến Thắng của người Chân Chính dứt khoát.
Các bạn có hiểu nguồn Năng Lượng của Thanh Gươm là gì không ?
Nguồn Năng Lượng thiêng liêng được cung cấp cho người Chân Chính ?
= chiến thắng Tuyệt Đối của Kế Koạch thiêng liêng.
Các bạn còn chờ gì nữa mà không đứng lên ?
1000 hiệp sĩ là đủ để tạo ra sự Bình An vĩnh viễn !


16.12.2014
Thông Điệp 2 – Thiên Thần Michel
Họ không thể chiến thắng mà không có Thanh Gươm, không có Quyền Lực thiêng liêng, không có làm sạch trong họ và trên Địa Cầu. Không có Chúng Ta, không có sự Chuẩn Thuận về sự Hiện Hữu của Chúng Ta – và Thanh Gươm là Quyền Lực thiêng liêng – họ không thể sống, hay quyết định số phận, tương lai của họ.
Thanh Gươm là chìa khóa, cánh Cửa, mãnh lực, sự Hợp Nhất thiêng liêng cho sự Chiến Thắng của người Chân Chính.
Tại sao họ không Sử Dụng nó ?


17.12.2014
Thông Điệp 3 – Thiên Thần Michel
Không có sự cứu giúp cho những người bỏ qua Chúng Ta và không dung túng Lực Lượng và Căn Cớ thiêng liêng : đối với những người này, Công Đạo thiêng liêng tác động mà không cần các người can thiệp ngoại trừ bằng cách đấu tranh cho cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật : Mỹ Lệ Bác Ái Chân Lý.
Đó là nguồn Năng Lượng của Thanh Gươm làm cho hạ xuống Công Đạo thiêng liêng, nguồn Lửa của sự Chiến Thắng, Thiên Cơ thiêng liêng ở giữa các người.
Vì lẽ gì mà con người vẫn chưa hiểu điều này và đưa vào thực tế ?
Không có Chúng Ta, không có nguồn Năng Lượng của Thanh Gươm, sẽ không ai vượt qua cánh cửa : ngưỡng của tương lai.
Cần phải có Đức Tin, cần phải hy sinh cuộc sống của mình cho tương lai của toàn thể, vượt lên trên hết mọi sự để noi theo Định Luật thiêng liêng của Bác Ái và của Hợp Nhất. Điều này có nghĩa là cần phải trước tiên trung thành dưới các Mệnh Lệnh của Đức Christ và kêu gọi Ta, là Đấng Sắp Đặt của nguồn Lửa thiêng liêng : Đấng thông qua đó truyền mối Liên Kết với Christ : nguồn Năng Lượng thiêng liêng.
Người nào liên kết với Ta thì kết hợp với Christ.
Thanh Gươm là cái ngưỡng của toàn bộ cam kết trong hành động thiêng liêng.
Chỉ có thể mang và giương cao nó người nào xứng đáng.

Ta Thiên Thần Michel Ta chuyển giao Thanh Gươm, nguồn Lửa của Thanh Gươm đến những người nào Phụng Vụ Thiên Cơ thiêng liêng cho đến khi chết.
Những người khác thậm chí không thể đến gần. Họ bị đẩy lùi bởi nguồn Năng Lượng cao siêu. Cái thấp kém phục tùng cái Cao Siêu. Sự đắc thắng của Thanh Gươm được đảm bảo.

Có được tinh thần hiệp sĩ : đó là tồn tại và thực thi Định Luật Bác Ái và Hợp Nhất. Đó là trở nên chính mình một phần của Thanh Gươm.
Thanh Gươm của người Chân Chính được trao cho kẻ mạnh, người nữ và người nam với cái Tâm cao thượng.
Sự Phóng Quang của nó thật là mãnh liệt mà ít ai nhận thức được hậu quả thiêng liêng, hiệu ứng trong vật chất.
Khi Ta nói : một ngàn hiệp sĩ có thể thay đổi cấu trúc của thế gian, đây là một chỉ dẫn, đây là sự Thật cụ thể.
Các bạn hãy đảm nhận Nhiệm Vụ lớn lao và vinh quang : Soi Sáng thế gian, Khai Ngộ các tâm thức, Nâng Cao nhân loại, qua sự Kêu Gọi đến Ta Thiên Thần Michel thế là quyền lực của Lửa thiêng liêng mà Ta ban cấp cho các bạn bên trong nguồn Năng Lượng của Đức Christ, Bề Trên thiêng liêng của Ta.
Các hiệp sĩ với Thanh Gươm Tuân Theo Tinh Thần đạo kỵ sĩ.                                                    
Họ là Quân Đội thiên thượng ở giữa con người.
Rằng họ nhận ra nhau và thực hiện hành vi Hợp Nhất theo Kế Hoạch.
Rằng họ hưởng ứng với hành vi thiêng liêng.
Rằng họ kết hợp với Ta Ngày lẫn Đêm.
Rằng họ kết hợp với Christ.

Ngày mai Ta sẽ nói về sự Chuyển Di thần lực.
Thiên Thần Michel-SL, 17.12.2014
Kêu gọi Ta là Hợp Nhất.18.12.2014
Thông Điệp 4 – Thiên Thần Michel
Không có ý chí Bác Ái và hoạt động, không có gì được thực hiện, không thể kiến tạo tương lai, không thể
đánh bại bản kế hoạch chủ nghĩa vật chất : quyền lực của vật chất.
Đối với những người tự nguyện, Chúng Ta cung cấp nguồn Năng Lượng Chiến Thắng.
Thanh Gươm là kẻ vận chuyển của sự Chuyển Di thần lực : nguồn Năng Lượng thiêng liêng được ban cho người Chân Chính.
Nhận được thần lực không thì chưa đủ, cần phải truyền lại, cho lại nhân loại, cho phép y sự thăng thượng.
Sự Chuyển Di thần lực chỉ có mục tiêu là mang nhân loại về hướng cái Mới : cuộc Sống Mới. Để làm điều đó, cần phải dọn sạch nhân loại quá khứ của y, tạp chất không thuần khiết của y : đây là hành động giương cao Thanh Gươm Chiến Thắng.

Để trở thành Ánh Sáng, cần phải là thuần khiết.

Và nguồn Năng Lượng Christ thực hiện công việc của nó, được truyền lại qua cái Tâm của SL đến thế gian, đến người nào được gọi tên.
Trong sự Hít Thở nội Tâm : 7 thời khắc Ánh Sáng trắng tẩy sạch.
Trong hơi thở : tiết điệu và quyền lực.

Trong Thời Gian của sự Chuyển Di thần lực : Hít Thở trong Ánh Sáng, Kêu Gọi của Ánh Sáng.
Ta ở đó Ta, Thiên Thần Michel, Trang Bị SL Thanh Gươm của Ta.
Và trong hành động, nguồn Năng Lượng Christ đi theo đường lối của Thanh Gươm : con đường được khai phóng trong các tâm thức : quyền lực của Ta mở đường.
Sự Chuyển Di thần lực là suối Bác Ái chảy xiết, Ánh Sáng áp đặt, sự trút đổ của luồng thiêng liêng.
Con người làm gì với điều này, người môn đệ, người hiệp sĩ ? Nhân loại làm gì với điều này ?
Đến lượt mình, con người được nâng cao kết hợp, Hít Thở và truyền lại qua đường lối của tư tưởng nội Tâm của y, qua linh hồn tự nguyện và hiện hữu, qua hơi thở của cơ thể mình : tâm và Linh Hồn chỉ làm một : y cho đi những gì y đã nhận được.

Đó là nguồn Năng Lượng của Thanh Gươm, giải toả các cảnh giới thấp, cho phép Christ động chạm con người, đoàn nhóm, nhân loại.
Đây chính là sự Chiến Thắng của người Chân Chính : nhận thức ân huệ thiêng liêng trong Kế Hoạch.
Sự Chuyển Di thần lực được ban cho toàn thể hàng ngày.
Nhân loại làm gì với điều này ? Còn con người biết điều này thì làm gì ?

Cần phải nhập vào mối liên kết Thương Yêu tế vi thường xuyên để nghiệm thấy, trong mình, Phẩm Chất của mối liên kết và cái đẹp của nó. Chân Lý là đó : để nhận được đòi hỏi phải cống hiến hết mình, và cho đi đòi hỏi sự thuần khiết của chủ tâm.
Hàng ngày SL kết hợp với Ta Thiên Thần Michel để cung cấp cho các bạn nguồn Năng Lượng Chiến Thắng. Thanh Gươm và Tình Thương của Christ chỉ làm một.
Sự Chuyển Di thần lực được ban cho người Minh Triết và người Chân Chính để vượt quá cái ngưỡng và bước vào trong tương lai.
Sự Chuyển Di thần lực là dấu hiệu của cái Mới, của Hành Vi thiêng liêng cho tương lai.
Tất cả những ai tiếp cận điều này đều được trang bị Chiến Thắng.
Quyền lực của sự Chuyển Di thần lực là bước nhảy vọt trong tương lai, là dấu ấn của sự Chiến Thắng.
Người nào xứng đáng với điều này Phóng Quang. Kẻ không xứng đáng bùng cháy.
Đây là Định Luật Lửa thiêng liêng.
Sự Thuần Khiết là điều kiện cần thiết, Phụng Vụ Thiên Cơ.
Tạp chất không thuần khiết bị đốt cháy và biến mất.
Thăng thượng
Linh hồn hiệp sĩ biết nhận thức Thanh Gươm thiêng liêng, đó là bàn tay, hành động tự nguyện hợp nhất và cam kết trong nguồn Năng Lượng của Đức Christ. Cả hai là một. Con người là một.

Trong sự thuần khiết của y, ý chí của y, sự hợp nhất của y trong Thiên Cơ : sự Phóng Quang của Christ, trong y qua mối liên kết của Thanh Gươm, là chiến thắng trên toàn bộ : quá khứ hiện tại tương lai.
Đây là chìa khoá của sự thăng thượng và của sự Bình An trên Địa Cầu.
Nguồn Năng Lượng Chiến Thắng thông qua hành vi của người hiệp sĩ Ánh Sáng, với Thanh Gươm Ánh Sáng, với cái Tâm Ánh Sáng.
Christ là Vua của Ta và Ta Theo ngài.
Thiên Thần Michel-SL, 18.12.201419.12.2014
Thông Điệp 5 – Thiên Thần Michel
Đây là những gì chị giao cho con người
Cần phải rõ ràng. Không có con đường nào khác ngoài cái thiêng liêng, con đường của nguồn Năng Lượng thiêng liêng để chiến thắng mọi đau khổ, để đạt được sự Bình An vô tận và vĩnh cửu.
Ý Chí và cái Tâm là những nguyên liệu, những điều kiện của mối cam kết, của sự chuyển động để cho sự hợp nhất trở thành.

Sự hợp nhất thiêng liêng là căn nguyên của sự thăng thượng. Nó vốn là thực thể nguyên thủy. Người ta không tạo ra một linh hồn, người ta có một linh hồn, mầm mống thiêng liêng trong mình hay người ta không có nó.
Con người ta tăng trưởng mầm mống trong kinh nghiệm và ký ức về mối liên kết thiêng liêng buộc chịu cho đến khi cây đã tiêu thụ toàn bộ đất : chỉ còn có lá và hoa rạng rỡ trong làn gió thiêng liêng, không khí tế vi và tất cả là MỘT.

Thanh Gươm được ban cho những mầm mống thiêng liêng đã trở thành cây cối xào xạc với ngàn lá. Đã đến giờ để mang Tin Mừng. Cây được tràn ngập chim chóc và tất cả các tế bào của sự sống đang phát triển trong không khí thiên thượng, nguồn Lửa thiên thượng mà Ta, Thiên Thần Michel, Ta nắm giữ nhân danh của Đức Christ.
Ta giữ gìn nó từ Cội Nguồn và sẵn sàng Phụng Vụ Đức Christ, Kế Hoạch thiêng liêng cho con người, ở bên cạnh Ngài.
Ta tụ tập nguồn Năng Lượng Ý Chí và Bác Ái thiêng liêng trong nguồn Lửa thiêng liêng của Thanh Gươm và truyền nó qua SL, đến con người.
Chúng Ta là MỘT, toàn thể trong hành vi thiêng liêng : Cội Nguồn – nguồn Lửa thiêng liêng – Christ.

Con người hữu thức, người hiệp sĩ là Năng Lượng thiêng liêng, nếu y muốn điều đó.
Mãnh lực trong mình, ý chí của con người, phối hợp với ý chí thiêng liêng, bởi vì tình Bác Ái là thực thể của y, Bác Ái thiêng liêng của Vũ Trụ trong con người.
Ý Chí Bác Ái Quyền Lực của Thiên Cơ.
Người mang giữ Thanh Gươm có được sự chiến thắng trong y, trong thực thể thiêng liêng của y. Y là cuống rễ bộ lá thiêng liêng, Toàn bộ trong y Phụng Vụ Thiên Cơ, được kết hợp với Thiên Cơ và Thanh Gươm là Thân Thể Ánh Sáng của y.
Người hiệp sĩ là Thanh Gươm. Y là thực thể thiêng liêng. Y hít thở trong thực thể thiêng liêng. Bức xạ của y tăng trưởng trong nhận thức về bản thể của riêng y.
Thanh Gươm Chiến Thắng là ý thức về hành vi, về mãnh lực thiêng liêng của nó, về thiên tính của nó.
Bác Ái Ý Chí Phóng Quang.
Tất cả đều tóm lược ở sự Hợp Nhất trong tình Bác Ái vô hạn : Christ.
Thanh Gươm là cánh Cửa, nguồn Lửa thiêng liêng, hành vi của bản thể thiêng liêng : con người làm thượng đế.
Bởi vì y kết hợp trong y các đối cực để nâng cao chúng thành 1 : phương hướng thiêng liêng : sự Hợp Nhất toàn hảo.
Con người-thượng đế là mũi tên, ngay thẳng và nghiêm khắc, ánh sáng lấp lánh, Phóng Quang vô hạn Thương Yêu : cuộc sống của hiệp sĩ, con đường của con người.
Thanh Gươm tổng hợp toàn bộ quyền lực và hành động được cam kết trong Thiên Cơ : nắm giữ Thanh Gươm, giương cao Thanh Gươm, Khai Ngộ với Thanh Gươm : hành động thiêng liêng trong hơi thở rộng lớn của sự Sống : hành động duy nhất mà sẽ cứu rỗi con người và nhân loại.
Thanh Gươm chứa đựng sự Thay Đổi. Nó là nguồn Năng Lượng Mới được trao cho con người hiệp sĩ, con người-thượng đế, con người thiêng liêng : những người duy nhất được chỉ định để kiến tạo thế giới Mới : sự Bình An trên Địa Cầu vĩnh cửu.
Thiên Thần Michel-SL, 19.12.2014


20.12.2014
Thông Điệp 6 của Thiên Thần Michel
Đây là thông điệp cuối cùng của chúng ta
Con người được trang bị để đối mặt, để bước vào trong tương lai, để đạt đến, đoàn tụ với Thiên Cơ thiêng liêng qua cái Tâm, sự hợp nhất trong Chúng Ta, với Chúng Ta.

Thanh Gươm là bàn đạp thiêng liêng, nguồn Năng Lượng Ý Chí, nguồn Năng Lượng Chiến Thắng.
Vô Ý Chí trong mục Tiêu thiêng liêng : Bình An, Định Luật Công Bằng, Hợp Nhất, Cân Bằng, Vâng Phục với Thiên Cơ, với Trật Tự thiêng liêng, với Mệnh Lệnh của Đức Christ, không có chiến thắng. Điều này là cho một, điều này là cho toàn thể.
Ý Chí để kết hợp cho sự Chiến Thắng của người Chân Chính bao gồm sự vượt toàn bộ những gì là vô dụng trong Kế Hoạch. Điều này đòi hỏi ở mỗi người và ở toàn thể : sự tin chắc, Đức Tin trong Kế Hoạch, trong Tác Phẩm thiêng liêng, sự Chuẩn Thuận về sự Đúng Đắn của Kế Hoạch và về Tình Thương của những đấng kiến tạo Kế Hoạch, từ Cao nhất đến gần nhất của con người.
Tâm Thức đã thức tỉnh là cái Tâm đang hoạt động, Phóng Quang bao gồm trong nó, trong Năng Lượng Bác Ái của Nó, tất cả những gì cấu thành thực thể thiêng liêng của Tương Lai con người.
Đ thực sự là giao ước cho sự Bình An Chân Chính, qua Bác Ái và̀ Ý Chí hợp nhất bất diệt vốn là hành vi của sự Chiến Thắng.
Sự Chiến Thắng chỉ có thể đến trong lời Kêu Gọi Thanh Gươm và sự Chuẩn Nhận Thiên Cơ.
Bất kỳ làn rung động nào thấp kém hơn Cái nâng cao lên sự hợp nhất trong Định Luật Bác Ái - thái độ Đúng Đắn và Công Đạo nơi bản thân và trong tất cả, sự khẳng định của Quy Luật - đều nằm ngoài Kế Hoạch, nằm ngoài Kế Hoạch hiện tại và mặc nhiên bị loại trừ khỏi tương lai : đây là sự sa ngã và sự chết.
Nắm giữ Thanh Gươm mà không giải giáp, bất kể áp lực bên ngoài, tiếng thét gào của con người, Giương Cao Thanh Gươm trong hỗn loạn trên Địa Cầu ở bên trên con người : là hành động duy nhất mở ra cánh Cửa của Tương Lai (không còn có trái phải không còn có đúng sai : trong Tương Lai)
Chính Ý Chí làm cho người Phụng Vụ của Kế Hoạch, người hiệp sĩ qua Bác Ái và lòng sùng mộ với Thiên Cơ thiêng liêng, sẽ cho đi bằng tất cả tấm lòng chính mình, cam kết cuộc đời của mình, tâm thức của mình, tương lai của mình, mà không hề biết trước bất cứ điều gì về số phận của mình.

Những gì mà đòi hỏi Kế Hoạch Bác Ái của Đức Christ được hiển lộ trong vẻ Mỹ Lệ của cái Tâm, trong hành động hữu thức và ôi biết bao vui sướng của người hiệp sĩ đắc thắng, bị xúc động bởi Tình Thương của Đức Christ, được ấp ủ bởi Tình Thương của Đức Christ, được trợ giúp bởi Quân Đội của các Thiên Thần bay đến cứu giúp toàn bộ các người Phụng Vụ Thiên Cơ, linh hồn được trang bị Thanh Gươm.

Sẽ chỉ vượt qua cánh Cửa của các thượng đế, cánh Cửa của sự Bình An vĩnh cửu những người mang Thanh Gươm, họ mặc nhiên là những người mà làn rung động nội Tâm ngang với chúng ta.

Trên Địa Cầu con số là nhỏ nhưng quyền lực của họ vô hạn. Hãy nhìn những gì SL tham gia với rất ít : Thiên Cơ đang được tiến hành, Hành Động hoàn thành trong vô hình. Đây chỉ còn là những hiệu ứng trong vật chất xuất lộ.
Người nào quay lưng đi một khoảnh khắc khỏi con đường thì bị mất.
Người nào rời tầm nhìn của mình một giây khỏi mục tiêu thì bị mất.
Người Phụng Vụ với Thanh Gươm là Thanh Gươm Ánh Sáng ngày và đêm, trong sự hợp nhất con người-Thiên Thần-Christ.
Thanh Gươm tập trung trong nó toàn bộ quyền lực thiêng liêng của sự Chiến Thắng của người Chân Chính.
Người hiệp sĩ nhận thức được điều này.
Đây là cuộc chiến của Áng Sáng trên bóng tối, sự xóa bỏ của bóng tối trong Ánh Sáng, sự Chiến Thắng của Ánh Sáng trên bóng tối.
Con người thượng đế, con người thiêng liêng là Ánh Sáng Phát Quang, người Phụng Vụ Thiên Cơ, người Phụng Vụ của Đức Christ.
Qua Ta truyền chuyển Ánh Sáng thiêng liêng, tình Bác Ái của Đức Christ, sự Chiến Thắng của người Chân Chính.
Cầu xin sự Hợp Nhất trở thành và Mãnh Lực thiêng liêng nằm trong tay của người Chân Chính.
Thời gian của con người không thuần khiết đang được tính.
Sự Chiến Thắng của người Chân Chính được viết ra.
Chỉ Quy Luật thiêng liêng sẽ đánh bại.
Thanh Gươm là Quy Luật.
Hãy giương cao nó ngày lẫn đêm để cho Tương Lai trở thành.

Lời chú
Những gì được viết ra phải hiển lộ trong vật chất.
Mãnh lực của các hiệp sĩ tỷ lệ thuận với thời gian đau khổ của con người.
Các bạn hãy xúc tiến nhanh.
Thiên Thần Michel-SL, 20.12.2014


Sức sống cùng nghị lực Hỉ Lạc là nguồn Năng Lượng linh động khả năng xúc tiến Thiên Cơ
Thiên Thần Michel 13.03.2015Clefsdufutur – 29.12.2014
Thông điệp của Thiên Thần Uriel - Phụng Sự Christ

Trạng thái của người Phụng Sự - Phụng Sự Christ
Người nào muốn Phụng Sự phải tuân thủ theo Quy Luật, phải có được Ánh Sáng trong chính y, phải có khuynh hướng sẵn lòng với Thiên Cơ, Trật Tự thiêng liêng, Phụng Sự Thiên Cơ, nhân loại.
Người ta không đòi hỏi y làm quá mức, mà là Công Bình với chính y, Công Bình với Chúng Ta, với Ta, với toàn thể.
Trên thực tế, vấn đề là đó : trong sự chín chắn của mối liên kết.
Không mấy có khả năng để cung hiến hết mình mà không mất quân bình. Dù vậy nó thực ra là đơn giản : sự hợp nhất với Christ là sáng tỏ trí tuệ và khai phóng nguồn Năng Lượng Thay Đổi.
Cần phải kiềm chế hoàn cảnh sinh hoạt mới này trước hết trong tính nội tại của linh hồn hay chân nhân để phân tích và lèo lái đến mục đích : sự Khai Ngộ, sự Phụng Vụ thiêng liêng.
Trạng thái của người môn đồ chứng minh cho sự chín chắn của y và cách biểu hiện của y hiển lộ điều này. Nếu y đã không sẵn sàng, Chúng Ta để y qua một bên, cho y chín muồi !

Người môn đồ được trắc nghiệm, đây là cung cách để biết được như thế nào y tư tưởng, hành động và quan niệm cuộc sống. Đây là một chỉ định quý giá dựa trên đó Chúng Ta căn cứ lời giải đáp của chúng ta trong cuộc thăng thượng và cách điều hòa của y để Phụng Sự.
Trong kinh nghiệm, trong thử thách, con người học hỏi và tôi luyện.
Chúng Ta sẽ không vạch lại những thử thách của nhóm G6, hoặc đề cập các kết luận áp đặt : thế gian đã chưa sẵn sàng theo các tiêu chuẩn của Chúng Ta, để bước vào trong cái Mới và Nhóm G6 không thoát khỏi điều ấy.
Mặc dù nhóm đã th nhận nhiều và rằng sức lôi cuốn đến Clefsdufutur, đến các trang web là chứng cớ với mắt Chúng Ta, một năng lực để vượt qua cuộc thử thách.
Cuộc thử thách là đó, trong tuyến đường thẳng cuối cùng : bước vào trong sự chấp thuận trọn vẹn Thiên Cơ dẫu vẫn đã chưa hiểu thấu đáo, mà bước vào «qua cái Tâm».

Người nào lọt qua cánh cửa này đã có 2/3 phần chiến thắng, khi ấy một phần ba cuối cùng trở thành điều gì ? Y nhất thiết phải giải quyết trong một thời gian kỷ lục toàn bộ những gì còn để lại của tính nổi loạn, niềm tự hào, vị ngã để CHUẨN NHẬN và Phụng Vụ một cách khiêm tốn.


Điều thiếu thốn nhất ở người môn đồ, đó là tính khiêm nhượng, đ là sự Nhận Thức thuộc về Dưới các Mệnh Lệnh thiêng liêng và không buông thả mình.
Người nào muốn Phụng Sự Christ không được lãng quên một khoảnh khắc để kết hợp với Ngài, đồng thời y không giữ lại bất cứ gì cho chính y.
Khi ấy y trở nên vừa cung hiến và vừa thu nhận cùng một lúc.
Nguồn Năng Lượng của Đức Christ được ban rải cho toàn thể, trong trạng thái để thu nhận Nó : có nghĩa là trong sự An Bình nội tại và sự thuần khiết nội Tâm.
Tất cả đều tỷ lệ thuận với tính trung thành của y, phạm vi ánh sáng trong chính y, quyền lực Hít Thở Thương Yêu của y.
Người nào hiến dâng thu nhận rất nhiều, thu nhận được bấy nhiêu.
Đảm nhiệm của Ta là truyền đạt các Chỉ Thị của Chân Sư Jésus cho các môn đồ của Cung 6 : mang Đức Tin trong sự thiêng liêng và thuận theo.
Những lời khuyên của Ta đều là dưới các Mệnh Lệnh của Ngài và của Đức Christ.
Ta kết hợp với Chân Sư StGermain để làm cho Thiên Cơ hoàn mỹ và khuyên bảo các đệ tử.
Ta ứng đáp đến những câu hỏi của chị, đến lời yêu cầu của chị, chị SL, bởi vì Chúng Ta thực hiện với Chân Sư Jésus Tam Giác của các Đoàn Nhóm của Đức Christ, Tam Giác về thứ bậc.

Chỉ có thể Phụng Sự Christ người nào là thuần khiết và Chúng Ta yêu cầu với những Người đã có thể làm được, Phụng Sự Thiên Cơ, khi ấy họ quả thực không làm được. Họ đang ở trong ảo tưởng, trong vu lợi, trong sự cam kết chưa được hoàn tất, không đầy đủ, mà họ tự mãn.
Phụng Sự Christ cần phải Hiểu Biết Christ mật thiết – Christ nội tại của mình – và ý muốn cống hiến cuộc sống của mình cho Thiên Cơ trong nguồn Năng Lượng của Đức Christ, không nhượng bộ.


Con người không hiểu biết cuộc Sống Công Bằng không nhượng bộ, y thường xuyên bắt cá hai tay.
Các người Phụng Vụ Đức Christ rất hiếm, thế nhưng họ hiện hữu. Qua họ truyền chuyển Thiên Cơ, qua một hành động nhất thời hoặc trong sự kiến tạo Tương Lai từng bước một, vì họ bất khả chiến bại.

Qua sự Hợp Nhất của Chúng Ta : Chân Sư Jésus, SL và Ta Thiên Thần Uriel, Chúng Ta lèo lái những Đoàn Nhóm Mới đến Hành Động thiêng liêng của cuộc Thay Đổi.
Cầu xin con số nhiều nhất đi theo Thiên Cơ. Đó là về cuộc sống của con người và Địa Cầu.
Niềm H Lạc của Ta là vô hạn bởi Công Việc đang tiến triển.
Lời Kêu Gọi đến các hiệp sĩ vang lừng, Thiên Cơ thiêng liêng trên Địa Cầu vẫn còn ở giai đoạn sơ khai.
Ngay khi sự Bình An được thiết lập, Chúng Ta đi vào trong bản Dự Kiến-Địa Cầu, và không có điều hạn chế cho sự khai triển của nguồn Năng Lượng trong Vũ Trụ.
Người Phụng Sự của Đức Christ là Năng Lượng Bác Ái trong Thiên Cơ.
Các môn đồ của Đức Christ, các Đoàn Nhóm Mới sẽ đứng lên để mang Lời Nói của Ngài để kết hợp các Dân Tộc để Kiến Tạo sự An Bình.
Không có gián đoạn ở sự Phụng Sự Thiên Cơ, trong niềm Hỉ Lạc của người Hiệp Sĩ, của toàn thể, để tham gia vào Công Việc Bác Ái thiêng liêng.
Đây là Quy Luật duy nhất được trù định : sự khai triển của tình Bác Ái trong sự khai ngộ, sự ứng dụng Định Luật Bác Ái ở mình và với toàn thể, sự Tuân Phục với Thiên Cơ thiêng liêng để cho Tương Lai hiện hữu.
Tương Lai của các Đoàn Nhóm Mới, Tương Lai của Địa cầu, Tương Lai của bản Dự Kiến-Địa cầu : đây là mục Đích.
Tình Thương của Ta, sự Trung Thành của Ta với Thánh Đoàn Hành Tinh, với Chân Sư Jésus, với Christ là Kế Hoạch cuộc sống cho toàn thể.
Hãy biểu lộ tình Bác Ái của Đức Christ và sự Sống sẽ không có kết thúc : cuộc Sống Mới, tình Bác Ái Vô Tận, cuộc Sống vĩnh cửu.
29.12.2014Thiên Thần Uriel-SL, 29.12.2014
https://www.clefsdufutur-france.fr/news/message-de-lange-uriel-servir-christ/ Thiên Thần Gabriel 08.03.12
Nguyên Lý Christ là vô tận và tràn ngập Vũ Trụ. Âm thanh vậy là một kêu gọi về sự Hợp Nhất. Các người khi đáp lại lời kêu gọi của Christ đều có mối liên hệ với Tâm. Điều này liên quan đến những người nào sẽ kiến tạo ưu tiên hàng đầu Tương Lai. Những người nào sẽ vươn lên. Điều này đề cập đến một Nhóm người. Sau đó làn sóng thứ hai của cuộc gọi sẽ liên quan đến tất cả mọi người. Và Tên Christ sẽ được hiểu bởi vì họ sẽ thấy rằng Ngài là Một. (Danh từ) Tâm Thiêng Liêng tập hợp nhưng không dẫn dắt như Tên Christ. Cần phải một tên mang đầy Năng Lượng, và chỉ có Christ là Thế, bởi vì Ngài là Gốc Rễ của Chân Thần Bác Ái. Gọi tên Gốc Rễ, và làm theo nó, giục giã sự Hợp Nhất nội tại.

...còn tiếp theo


Các bạn chỉ có một từ để nói : Thương Yêu
Một ý tưởng để biểu lộ : Hợp Nhất
Một lựa chọn để cam kết : Ý Chí
Và các bạn sẽ ở trong nhóm Chúng Ta mãi mãi
Thiên Thần Gabriel 28.03.2014
Liên kết :  http://www.clefsdufutur-france.fr/
                 http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
                 http://www.clefsdufutur.fr/
                 http://coeursunisaufuturjuste.blogspot.no/
            http://cacchiakhoachotuonglai.blogspot.com/ 
            http://sachychi.blogspot.no/           
            http://sachcamket.blogspot.no/
            http://tuonglaidotinhthuong.blogspot.no
            http://giaoducmoi.blogspot.no
          
FB :          Thế Hệ Tuổi Trẻ Thiêng Liêng

chia sẻ: dinminhieu@gmail.com  CLEFSDUFUTUR France 
Pour la Victoire de la France 
COL DU FEU – 210, route de Très-le-Mont – 74470 LULLIN – FRANCE
A.loi.1901 : W783002696 Siret 531 080 497 00039 APE 9499Z 

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufuturjeunesse.fr